Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

newperception
23:13
newperception
23:12
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaoutofmyhead outofmyhead
23:11
newperception
23:11
0986 bccd 500
1971r. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
23:01
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viaoutofmyhead outofmyhead
newperception
23:00
23:00
newperception
23:00
6046 571a
Reposted fromtheoffice theoffice viayoungie youngie
22:58
4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vianoelya noelya

March 23 2017

newperception
10:52
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viahimerra himerra
newperception
10:52
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahimerra himerra
newperception
10:50
newperception
10:50
tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o2_500.gif (500×250)tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o1_500.gif (500×250) Me, every time I try to study
Reposted frompapaja papaja viapiehus piehus
newperception
10:48
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viajazzuj jazzuj
newperception
10:46
10:45
10:45
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viascorpix scorpix

March 22 2017

newperception
09:44
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi viafranklymydear franklymydear
newperception
09:44
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viafranklymydear franklymydear
newperception
09:43
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl